Hjälp oss stoppa spridningen av främmande invasiva växter!

Foto på parkslide som börjat växa i en komposthög som dumpats på kommunens mark.

Foto från plats där trädgårdsavfall olovligen dumpats på kommunens mark och där delar från parkslide sannolikt följt med från någons trädgård med följden att ett stort bestånd med parkslide etablerats på platsen.

Så här års är det många som städar i trädgården. Det gäller dock att lämna sitt växtavfall på rätt ställe. Risken är annars stor att främmande invasiva arter sprids i naturen.

Ekosystemen i vår natur är som de flesta vet under hård press och den biologiska mångfalden minskar. En av bovarna i dramat är främmande invasiva arter, som sprids och tar död på andra arter i området. I en ny rapport från IBPES (kan liknas vid FN:s klimatpanel men med inriktning på förändringar i biodiversitet) framgår att främmande invasiva arter är en bidragande orsak i 60% av fallen av utrotade arter bland växter och djur. De är alltså ett stort problem som måste bekämpas.

Klas Eriksson är utredare på Kalmar kommun och jobbar med bekämpning av främmande invasiva arter på kommunens mark. Trots att han och hans kollegor lägger ungefär 600 timmar per år, till en kostnad av runt 500 000 kronor, på att bekämpa dessa arter, så minskar inte antalet platser där främmande invasiva arter växer i samma takt. Detta beror till en del på att växtavfall kastas i naturen, bland annat på kommunens mark, och på så vis kan invasiva arter sprida sig till nya platser.

– Det är väldigt frustrerande att se att vårt arbete inte gör den nytta det skulle kunna göra. Vissa arter som parkslide och jätteslide kan spridas med delar från rötter, blad och stjälkar som slår rot om de hamnar ute i naturen och vi kan på flera platser tyvärr konstatera att privatpersoner kastar växtavfall på kommunal mark, berättar Klas.

Trädgårdsavfall som inte innehåller invasiva arter kan lämnas utan kostnad på alla återvinningscentraler inom Kretslopp Sydost.

Avfall från främmande invasiva arter som exempelvis slidearter, jätteloka och jättebalsamin, får däremot aldrig kastas vare sig i naturen, på återvinningscentralerna eller i soporna. De ska i stället köras till Moskogen, som tar emot växtavfall från invasiva arter utan kostnad för privatpersoner. Det är viktigt att avfallet från invasiva växter emballeras väl i förslutna säckar och transporteras i täckta fordon och släpvagnar.

– Vi förstår att det är en tröskel att behöva köra i väg sitt växtavfall till en specifik plats och vi jobbar för att få till en enklare lösning. Förhoppningsvis kan vi ändå hjälpas åt och tillsammans se till att vi bekämpar de här arterna så att inte vår biologiska mångfald minskar ytterligare. Det är ju något vi alla tjänar på, säger Klas.

Alla som äger en tomt, eller arrenderar och brukar mark, har ett ansvar att förhindra spridning av främmande invasiva arter och så här inför odlingsårets slut vill Klas uppmana alla att vara lite extra noggranna.

– Läs gärna på om vilka arter det handlar om så att du känner igen dem. Exempelvis har Naturvårdsverket jättebra information på sin webbplats. Många gånger handlar det säkert helt enkelt om okunskap när det dumpas invasiva arter i naturen på kommunal och privat mark, avslutar han.

Bekämpning av jätteslide vid Tegelviken.

Bekämpning av jätteslide vid Tegelviken.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023
Publicerad: 5 oktober 2023