Ny utredning påbörjas till följd av föreläggande från länsstyrelsen kring Ossians damm

Länsstyrelsen Kalmar län har beslutat att förelägga Kalmar kommun att inkomma med handlingar som styrker att dammanläggningens konstruktion och den dämmande verksamheten vid Ossians damm har tillstånd enligt miljöbalken.

Så kallad ”obruten hävd”, det vill säga att dammen funnits i princip oförändrad form sedan minst 1882, skulle innebära att dammen har tillstånd enligt miljöbalken. För att ta reda på om detta gäller kommer Kalmar kommun därför att inleda en ny utredning av dammens historia.

– Vi har tagit kontakt med Örjan Molander på Kalmar läns museum och de kommer att hjälpa oss med en kulturhistorisk utredning, berättar Peter Arnesson, förvaltningschef på serviceförvaltningen.

För att kunna åberopa urminnes hävd måste kommunen tydligt beskriva historiska aspekter av dammanläggningens placering, konstruktion och hur dämningen skett på platsen. Länsstyrelsen påpekar särskilt att hävd endast kan gälla för de anläggningsdelar och verksamheter (till exempel dämning) som i princip är oförändrade sedan minst år 1882.

– Det är svårt att hitta dokumentation så långt tillbaka, men vi kommer att be om hjälp även från Karlslunda Hembygdsförening, som har mycket kunskap om områdets historia, säger Peter.

Utredningen kommer att påbörjas omgående och senast 6 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft måste svaret skickas in till länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 25 september 2023
Publicerad: 22 september 2023