Ölandskajen byggs om

Ölandskajen är närmare 200 år gammal

Ölandskajen

Nu är arbetet i gång med populära Ölandskajen i gästhamnen! 140 meter kaj med tillhörande bryggdäck och promenadstråk ska renoveras för att klara 100 år till. Det här gör det möjligt för nya verksamheter att etableras och att skapa framtidens mötesplatser.

Reparationernas tid är förbi. För att kajen ska gå att använda behövs en nybyggnation. Den nu nästan 200 år gamla kajen har gjort sitt och nu byggs en ny kaj precis utanför den som finns idag. Arbetet med kajen är tänkt att pågå till juni 2024.

– Vårt mål är att vara klara till högsäsongen för gästhamnen, vi hoppas på en gynnsam vinter och att alla leveranser kommer i tid, säger John Johansson, projektledare.

Området vid Ölandskajen är attraktivt och flera större projekt har redan genomförts eller så planeras det för nya. Bland annat Linnéuniversitetet, hotell, mobilitetshus, bostäder och kontor. Kajen som nybyggs är tänkt att hålla i 100 år och har en betydligt bättre bärighet än den befintliga.

– Det här ger oss möjligheter att belasta kajen med tyngre fordon, något som är gynnsamt för större evenemang och för framtida verksamheter, säger John Johansson.

Arbetet kan leda till att delar av Ölandskajen stängs av helt däribland gång och cykelbanan, som tillfälligt kommer att flyttas till västra sidan av Ölandskajen utmed spårområdet.

– Vi hoppas på förståelse av allmänheten som kommer att påverkas genom försämrad framkomlighet.

Hela området förbättras i olika etapper

Kajen som är etapp 1 i projektet följs sedan upp av en etapp 2 där ledningar byts ut samt nya ytskikt anläggs. Det sista som sker är etapp 3 där nya byggnader anläggs vid gästhamnen. Totalt förväntas hela projektet pågå cirka 3 år.

När projektet kaj, gata och verksamheter är färdigt i sin helhet blir kopplingen mellan universitetet och staden komplett med bland annat generösa gång- och cykelmöjligheter.

– Det är en viktig plats för mötet mellan staden och vattnet som förtjänar en ambitiös gestaltning för framtiden. Det är en livsmiljö som ska kunna användas av många och ett bygge som ska signalera hög medvetenhet om platsen, byggnaderna och rummet med detaljerna i fokus, säger Maria Houmann, stadsarkitekt.

Publicerad: 21 september 2023