Hållbarhets- och miljöarbetet summeras

Kalmar kommuns Miljöbokslut 2022 ger en översikt över kommunens insatser och framsteg inom hållbarhet och miljö.

Publicerad: 1 september 2023