Ny grundläggningsmetod minskar klimatavtrycket

Två personer lägger Koljerngrund vid Lindsdalsskolan.

Inom fastighetsförvaltning och byggnationer i kommunen jobbar vi hela tiden med att minska vår klimatpåverkan.

Därför provar vi nu en ny metod för att lägga husgrunder, så kallad koljerngrund.

Koljerngrunden består av stålreglar med skivor av återvunnet glas mellan. Koljern är dyrare i materialinköp än den traditionella betonggrunden, men tar i gengäld mycket kortare tid för entreprenören att lägga. Totalt sett blir kostnaden därför marginellt högre.

– Det som krävs är en väldigt plan grusbädd. Det får skilja högst 3 millimeter i höjd mellan olika delar på en 250 kvadratmeter stor platta, berättar Simon Gottfridsson, teknisk förvaltare.

Det krävs alltså en lite större noggrannhet vid underarbetet innan grunden läggs. Grundläggningen är också känsligare för väder, då regn och hårda vindar kan sätta stopp. Men eftersom det inte krävs någon torktid alls, går det ändå snabbare totalt sett.

– Att det är återvunnet material som kan återvinnas igen är också en väldigt stor fördel. Med koljerngrund minskar vi klimatpåverkan för grundläggning med 50% vilket är ett stort kliv framåt i vår strävan efter ett mer hållbart byggande, säger Simon.

Koljerngrund är en av de metoder Kalmar kommun nu testar och utvärderar för att uppnå en klimatneutral byggnation.

Publicerad: 20 april 2023