Kalmar kommun får patent för muddringsrobot

Mudster muddrar i Malmfjärden.

Mellan 2016 och 2022 drevs projektet LIFE SURE som går ut på att utveckla ny teknik för eko-muddring. Nu har Kalmar kommun sökt och fått två patent för tekniken som användes i projektet.

- Innovationsarbete som detta är jätteviktigt för att vi ska nå våra mål med förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald och det är klart att de här patenten känns som ett fint kvitto på att vi är på rätt väg säger Peter Arnesson, förvaltningschef på serviceförvaltningen.

Tekniken går ut på att på ett skonsamt sätt suga upp bottensediment för att minska övergödning och få bort föroreningar ur havet. Själva muddringen i sig är annars ofta ett problem då den rör upp och förstör havsbottnar och skapar dåliga förutsättningar för livet i havet. Därför är den typ av lågflödesmuddring som projektet utvecklat ett bättre alternativ.

I projektet har även olika användningsområden för det upptagna sedimentet prövats. Till exempel har sedimentet återanvänts för att odla i eller som byggmaterial. Att kommuner har patent på innovationer tillhör inte vanligheterna och vägen dit har inte heller varit spikrak.

- Det är krävande att pröva ny mark men hela LIFE SURE-gänget har gjort ett fantastiskt arbete med att möta och ta sig igenom olika tekniska och organisatoriska motgångar och till slut landat i en fungerande lösning. Det är jag väldigt stolt över, säger Peter.

Tekniken och metoderna som utvecklats väcker också intresse från andra. Flera olika företag, organisationer och myndigheter från både Sverige och andra länder kommer på besök under våren för att lära sig mer om vår teknik. Kalmar kommun ingår också i ett lågflödesmuddringsnätverk där flera andra kommuner deltar och byter erfarenheter.

Senast uppdaterad: 20 april 2023
Publicerad: 14 april 2023