Nu fortsätter arbetet med att föryngra Kalmars trädbestånd

Ett antal träd som bedöms vara i så dåligt skick att de utgör en säkerhetsrisk kommer att tas ned under våren. I höst planteras nya träd som ersättning, allt enligt Kalmar kommuns trädplan.

- Träden är gamla och inte friska. När träd och grenar riskerar att falla blir de en säkerhetsrisk. Kalmar kommun arbetar löpande med att se över trädbeståndet. Särskilt viktigt är det att ha koll på försvagade träd som står i närheten av trafikerade stråk. Träd som utgör säkerhetsrisker behöver åtgärdas, berättar Anders Linder, landskapsarkitekt på Kalmar kommun.

Nu handlar det om att ta ner gamla oxelträd på Drottning Margaretas väg, mellan Ringgatan och Stensövägen, och på Domaregatan. Även en rad vitoxlar på Erik Dahlbergs väg mitt emot polishuset kommer att tas ned.

De nedtagna träden kommer att ersättas med nya ekar och lönnar.

En almsjuk alm vid lekplatsen i Vattentornsparken på Kvarnholmen kommer också att beskäras kraftigt för att minska risken för fallande grenar.

Arbetet är planerat till 20–31 mars. Under tiden arbetet pågår kan framkomligheten för fordon, cyklister och gående bitvis vara begränsad.

För att kunna fälla träden, som är skyddade enligt miljöbalken, krävs dispens från länsstyrelsen, vilket Kalmar kommun sökt och fått.

Publicerad: 17 mars 2023