Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Vatten- och miljönämnden bifaller Kalmar kommuns Klimatkontrakt 2030

Nu är Kalmar kommun redo att ta nästa steg för att fullfölja den avsiktsförklaring gällande Klimatkontrakt 2030 som initierades i december förra året.

Vid vatten- och miljönämndens senaste sammanträde den 17 november bifölls kommunens version av kontraktet, vilket kommer signeras på European Viable Cities Day den 8 december i år.

Klimatkontrakt 2030 tas fram inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och projektet Klimatneutrala städer, som Kalmar kommun är den del av sedan 1 oktober 2021. Syftet med Klimatkontrakt 2030 är att konkretisera vad kommuner och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen. Enligt kontraktet ska Kalmar sträva mot målbilden att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2030.

Nästa steg

Efter att vatten- och miljönämnden nu bifallit Kalmar kommuns föreslagna version av Klimatkontrakt 2030 kommer det lyftas på Kommunstyrelsen 29 november. Därefter signeras det av representanter från kommunen på European Viable Cities den 8 december i år.

Kontraktet tecknas mellan kommun, statliga myndigheter och Viable Cities och revideras årligen av alla parter. I och med antagandet av kontraktet krokar Kalmar kommun arm med fyra myndigheter och ytterligare 22 kommuner för att snabba på klimatomställningen.

Publicerad: 21 november 2022