140 nya träd planteras i år

Träd är viktiga både för människors välbefinnande, den biologiska mångfalden och för miljön.

Att hålla kommunens trädbestånd i gott skick är ett ständigt pågående arbete. I vissa fall måste träd avverkas och de behöver då ersättas med nya träd.

En av de platser som nu får nya träd är Södra Kanalgatan där flera träd nyligen har tagits ner. Där kommer nya lindar att planteras 21-22 november.

– Vi har köpt in omkring 140 nya träd bara i år. Några ersätter träd vi varit tvungna att ta ner för att de varit i dåligt skick, men flera planteras även på helt nya platser, berättar Jacob Runesson, arbetsledare på serviceförvaltningen.

Under året har helt nya fruktlundar planterats på flera ställen. Även de nya områdena Karlssons äng och Harby i Trekanten har fått trädplanteringar.

– Det är en stor variation på träd som planteras. Allt från de lite vanligare lindarna och lönnarna till ginkgo, atlasceder, fontänpil, diverse fruktträd och flera olika varianter på ekar, säger Jacob.

Kalmar kommun arbetar strategiskt med kommunens trädbestånd och planteringen av nya träd följer den trädplan som togs fram 2018.

Publicerad: 18 november 2022