Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Ny e-tjänst för bygglov lanseras

1 november lanserar Kalmar kommun en ny e-tjänst för att söka bygglov. Tjänsten har vi utvecklat tillsammans med vår organisation för kommunöverskridande samarbete kring e-tjänster (Cesam H).

Publicerad: 1 november 2022