Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Planprogram för framtida utveckling av Snurrom

Översiktskarta Snurrom

För att ta ett helhetsgrepp om den fortsatta utvecklingen av stadsdelen Snurrom har Kalmar kommun tagit fram ett planprogram.

Publicerad: 28 oktober 2022