Planprogram för framtida utveckling av Snurrom

Översiktskarta Snurrom

För att ta ett helhetsgrepp om den fortsatta utvecklingen av stadsdelen Snurrom har Kalmar kommun tagit fram ett planprogram.

Publicerad: 28 oktober 2022