Trafikavstängning på Gröndalsvägen förlängs

Gatubyggnationen längs Gröndalsvägen kommer att pågå en längre tid än planerat. Nytt slutdatum är sista november.

Under det som skulle varit slutskedet av entreprenaden har oväntade arbeten tillkommit vilket medför att en större rivning av gatan behöver utföras än vad som tidigare var planerat.

I samband med den förlängda avstängningen passar vi på att genomföra ytterligare asfaltläggning längs Gröndalsvägen. Att vi gör detta arbete redan nu innebär att vi inte kommer att behöva göra en större avstängning igen inom den närmsta tiden.

Precis som tidigare kan gående och cyklister passera. Vi arbetar för att öppna Gröndalsvägen för motortrafik så snart det går.

Publicerad: 27 oktober 2022