Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Avverkning och återplantering av lindar på Södra Kanalgatan fortsätter

Nu fortsätter arbetet med att trygga miljön för trafikanter och andra som vistas på Södra Kanalgatan.

De lindar som bedöms vara i så dåligt skick att de utgör en säkerhetsrisk tas ned. Parallellt med avverkningen planteras nya träd, allt enligt Kalmar kommuns Trädplan.

- Träden mår dåligt och är inte friska. När träd och grenar riskerar att falla blir de en säkerhetsrisk. Kalmar kommun arbetar löpande med att se över trädbeståndet. Särskilt viktigt är det att ha koll på försvagade träd som står i närheten av trafikerade stråk. Träd som utgör säkerhetsrisker behöver åtgärdas, berättar Anders Linder, landskapsarkitekt på Kalmar kommun.

Tidigare har träd blåst ner på gatan, och under 2019 och 2020 togs gamla och dåliga lindar ner och ersattes med nya lindar. En arboristundersökning har visat kraftiga försvagningar i träden och flera träd beskars kraftigt tidigare i år. Nu handlar det om att ta ner 16 av de beskurna träden från Ängöleden till Fredriksskansbron. De nedtagna träden kommer att ersättas med nya lindar. Allt enligt Kalmar kommuns Trädplan som syftar till att ha ett säkert och varierat bestånd av stadsträd.

Arbetet är planerat till 13-15 september, och gång- och cykelvägen utmed vattnet kommer då vara helt avstängd. Gående och cyklar hänvisas till alternativa vägar. Under tiden arbetet pågår kan framkomligheten för fordon på Södra Kanalgatan bitvis vara begränsad.

För att kunna fälla träden, som är skyddade enligt miljöbalken, krävs dispens från länsstyrelsen, vilket Kalmar kommun sökt och fått.

Publicerad: 13 september 2022