Nya fruktlundar i Djurängen, Falkenberg och Snurrom

Blommande fruktträd med lägenhetshus i bakgrunden.

Under planutskottets sammanträde 30 augusti fattades beslut om placering av tre nya fruktlundar.

– Fruktlundarna handlar om en strävan att skapa en grönare, vackrare och friskare kommun att leva och bo i. Ett växande Kalmar ska ha plats för träd och buskar vars frukter och bär allmänheten fritt kan njuta av, säger Peter Akinder (S), ordförande i planutskottet och samhällsbyggnadsnämnden.

– En äppelkaka bakad på några nyplockade äpplen i kvarteret, mer närodlat blir det inte, fyller Liselotte Ross (V), kommunalråd i.

De tre stadsdelar som nu får varsin fruktlund är Djurängen, Falkenberg och Snurrom. Sedan tidigare har fruktlundar anlagts även vid Klockhusgatan, Kylegatan, i Bergaparken, på Kvarnholmen, Bremerlyckan och i Smedby.

Fruktlundarna som nu ska anläggas är sist ut i den satsning på nio fruktlundar som beslutades under 2020, då Kalmar kommun sökte och beviljades medel från Länsstyrelsen inom ramen för lokala naturvårdssatsningar (LONA).

Projektet är kopplat till den särskilda satsningen ”Gynna vilda pollinatörer och pollinering” och syftar till att utveckla tätortsnära grönytor och öka den biologiska mångfalden genom att plantera blommande fruktträd och bärbuskar.

– Blommande äppelträd är inte bara till glädje för oss människor utan det stärker också den biologiska mångfalden, avslutar Eric Ciardi (C), kommunalråd.

Fruktlundarna kommer att anläggas under hösten 2022.

Publicerad: 30 augusti 2022