Kalmars första sommargata på plats

Nu har Kalmars första sommargata invigts. Mellan juni och augusti omvandlas Postgatan från en vanlig gata till en plats för liv, lust, rörelse och möten.

Förhoppningen är att de som besöker sommargatan ska hitta nya möjligheter med ett tillfälligt gaturum i staden.

För att skapa en levande och dynamisk stad ska Kalmar kommun under tre år prova att inrätta så kallade sommargator. Först ut att bli sommargata är Postgatan, som tillfälligt omvandlas 3 juni till 31 augusti 2022. Under perioden begränsas biltrafiken på Postgatan. I stället skapas plats för ett levande gaturum med sittplatser, planteringar, cykelställ och nya mötesplatser.

- Sommargatan blir under några somriga månader plats för människor och möten och bidrar till ett mer attraktivt Kalmar, säger Peter Akinder (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden som invigde sommargatan tillsammans med Servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C).

Under tiden som Postgatan är sommargata tas bland annat parkeringsmöjligheterna för bil bort, biltrafik begränsas enligt bestämmelser för trafik på gågata och Postgatan får infartsförbud från Esplanaden.

Picknickborden på gatan är till för alla som vill slå sig ned en stund och äta en glass eller medhavd lunch. Café Systraströmmens uteservering vid det nya biblioteket är också öppen! Välkommen att ta plats på Kalmars första sommargata!

Läs mer om sommargatan här: kalmar.se/sommargata

Publicerad: 3 juni 2022