Har du en misskött gräsmatta? Grattis, då bidrar du till ökad biologisk mångfald!

Blommor på gräsmattan utanför samhällsbyggnadskontoret.

Blommande skatnäva, mjuknäva och tusensköna på gräsytan vid samhällsbyggnadskontoret.

På söndag 22 maj firar vi biologiska mångfaldens dag. Var med du också! Du kan till exempel låta bli att klippa gräset.

Klippta gräsmattor framställs ofta som gröna öknar utan värde för biologisk mångfald. Det stämmer om gräsmattan är perfekt skött, helt ogräsfri och hålls kortklippt hela tiden. Många gräsmattor ser dock helt annorlunda ut. En gammal, mager och gärna lite lagom sliten gräsmatta kan innehålla ett stort antal olika växtarter. Om den inte klipps alltför ofta tillåts många arter blomma och därmed bidrar de med nektar och pollen till insekter. Likheterna med en naturbetesmark kan vara ganska stora. Gläds åt blommor och insekter i stället för att reta dig på allt som inte har samma gröna färgnyans.

Naturligtvis är det utmärkt att låta en del gräsmattor övergå till ängsmark som bara slås en gång om året. Kalmar kommun gör så på en del gräsytor som inte används till något särskilt och därför inte behöver klippas. Ängen ger livsmiljöer för arter som inte klarar sig i kortklippt vegetation. Nu passar det inte med äng överallt, men du kan ändå med enkla åtgärder göra din gräsmatta mer värdefull för biologisk mångfald:

  • Vänta lite längre med den första klippningen på våren så att tidigblommande växter hinner sätta frö.
  • Klipp inte lika ofta. På torr och mager mark växer det ändå inte så fort.
  • Lämna öar med rik blomning som får blomma över innan du klipper dem.
  • Gödsla inte. Näringsfattig mark blir artrikare och läckaget av näringsämnen som bidrar till övergödning i hav och sjöar minskar.

På söndag 22 maj är det biologiska mångfaldens dag. Varför inte fira genom att inte klippa gräset? På bilden ser du gräsmattan utanför samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35. På denna lilla yta noterades drygt 30 olika vilda växtarter vid en snabb inventering den 17 maj. Detta är säkert inte något rekord. Kanske är din gräsmatta ännu artrikare?

Publicerad: 19 maj 2022