Hundrastgård i Smedby

Översiktskarta - Den föreslagna platsen vid korsningen Dokumentvägen och Ebbetorpsvägen i Smedby

Nu planerar Kalmar kommun för ytterligare en hundrastgård. Den här gången i Smedby, med föreslagen plats vid korsningen Dokumentvägen och Ebbetorpsvägen.

Sedan tidigare finns tre hundrastgårdar i Funkabo, Kalmarsundsparken och Lindsdal.

Ett antal möjliga platser i Smedby har studerats utifrån olika kriterier som till exempel ägarförhållanden, läge, markförutsättningar, parkeringsmöjligheter och närheten till kollektivtrafik och strövområden. Utifrån dessa kriterier föreslås platsen vid korsningen Dokumentvägen och Ebbetorpsvägen, där möjlighet till bilparkering planeras i anslutning till Ebbetorpsvägen.

Medborgarförslag till grund för beslut om hundrastgårdar

Ett antal medborgarförslag och önskemål om hundrastgårdar har kommit in till Kalmar kommun de senaste åren. Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden prioriterades tre platser för fortsatt arbete: Kalmarsundsparken, Lindsdal och Smedby. I Kalmarsundsparken anlades en hundrastgård under 2020, den i Lindsdal färdigställdes i början av 2022.

Sedan tidigare finns en hundrastgård i Funkabo, i närheten av Ölandsleden. Hundrastgården i Smedby beräknas vara färdig i slutet av 2022.

Publicerad: 17 maj 2022