Färre klippningar för ökad biologisk mångfald

Illustration biologisk mångfald -  blommor och bin

Kalmar kommun jobbar på många sätt med att värna om och öka den biologiska mångfalden i kommunen. En viktig del i det arbetet är att ändra sättet vi tar hand om våra gräsytor och låta fler av dem växa mer fritt.

Att vi tar väl hand om våra ekosystem är viktigt både för djur och människor. När vi klipper gräsmattorna kort så försvinner alla blommande växter som är viktiga för våra insekter, inte minst de som hjälper oss att pollinera. Det i sin tur drabbar till exempel möjligheten för oss människor att få frukt och bär.

Idag sköter vi på kommunen gräsytor som är 1,4 miljoner kvadratmeter stora. Nu kommer 100 000 kvadratmeter av dessa att gå från kortklippt gräsmatta till friväxande grönytor där växter och djur kan frodas. Gräsytorna kommer att ramas in genom att kanterna klipps och vi kommer att ta hänsyn till eventuella stigar och passager som behöver klippas. Genom att minska på klippningen minskar vi också utsläppen från våra maskiner vilket är ytterligare en vinst för miljön.

Publicerad: 28 april 2022