Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Nytt förslag på översiktsplan nu för granskning

Färgglad illustration av Kalmar.

Förra sommaren fick kommuninvånarna tycka till om samrådsförslaget för ny översiktsplan och nu är det dags för granskningen, som innebär ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på den nya översiktsplanen.

Publicerad: 11 april 2022