Ombyggnationen av Tallhagsvägen går in i sista fasen

Karta över Tallhagsvägen

Måndag 7 mars startar den sista och avslutande etappen för ombyggnationen av Tallhagsvägen.

Resultatet blir en säkrare gång- och cykelbana med upphöjda passager och en körbana som bidrar till lägre hastigheter. Först väntar trafikpåverkan fram till sommaren.

Tallhagsvägen, Funkabovägen och Svensknabbevägen har byggts om i etapper de senaste åren. Nu återstår den sista, avslutande delen. Tallhagsvägen ska få en gång- och cykelväg på västra sidan, med upphöjda passager över Villagatan och Vintergatan. För att ytterligare bidra till ökad säkerhet får bilvägen en stensatt yta i mitten, så som de anslutande vägarna i både norr och söder har. Det ger intryck av en smalare körbana, vilket bidrar till lägre hastigheter.

För att kunna färdigställa ombyggnationen krävs att Tallhagsvägen stängs av mellan Funkabovägen och Vintergatan med start 7 mars. Först planeras vägen vara helt avstängd under cirka fem veckor, därefter är endast det norrgående körfältet öppet under ytterligare ungefär fem veckor. Trafiken kommer att ledas om under tiden.

Publicerad: 8 mars 2022