Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Vi beskär träd på Södra Kanalgatan

Flera av de lindar som står längs Södra Kanalgatan är i dåligt skick. Därför kommer ett antal träd att beskäras kraftigt under vintern och våren.

– Träden mår dåligt och är inte friska. När träd och grenar riskerar att falla blir de en säkerhetsrisk, berättar Anders Linder, landskapsarkitekt på Kalmar kommun.

Tidigare har träd blåst ner på gatan, och under 2019 och 2020 togs gamla och dåliga lindar ner och ersattes med nya lindar. Den här gången tas inga träd ner helt utan det handlar om att beskära grenarna på omkring 20 träd längs hela sträckningen från Ängöleden till Kaggensgatan. En arboristundersökning har visat kraftiga försvagningar i vissa av träden och dessa kommer att kapas in till så kallade högstubbar.

Arbetet med trädbeskärningen är planerat till 8 och 9 februari, och gång- och cykelvägen utmed vattnet kommer då att vara helt avstängd. Under tiden arbetet pågår kan även framkomligheten för fordon på Södra Kanalgatan bitvis vara begränsad.

Arbetet görs enligt Kalmar kommuns trädplan som syftar till att ha ett säkert och varierat bestånd av stadsträd.

– Vi arbetar löpande med att se över trädbeståndet. Särskilt viktigt är det att ha koll på försvagade träd som står i närheten av trafikerade stråk. Träd som kan vara säkerhetsrisker måste åtgärdas, avslutar Anders.

Publicerad: 4 februari 2022