Linnéstipendiet 2022 går till forskning om cirkulär hantering av näringsämnen ur bottenslam från övergödda vattendrag

Bild

Foto: Joakim Palmqvist, Linnéuniversitetet

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Laura Ferrans, Institutionen för biologi och miljö, för projektet "Recovery of nutrients in a circular economy perspective: Sustainable management of dredged sediments".

- Laura Ferrans har presenterat ett mycket spännande projekt som angriper hållbarhetsfrågor som är aktuella lokalt men som också kommer att kunna bli skalbara lösningar globalt. Projektet har stor nyttopotential men också en affärsmässig potential globalt, säger Magnus P Wåhlin (MP), ordförande hållbarhetsutskottet, Växjö kommun.

- Ekologisk hållbarhet är viktigt för både Kalmar och Växjö kommuner och något som båda kommunerna profilerar sig med. För att vara framgångsrika vill vi bidra till samarbetet med Linnéuniversitetet och forskarna, säger Hanne Lindqvist (M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Kalmar.

Juryns motivering:

Våra övergödda kuster och hav behöver all hjälp de kan få och Laura Ferrans adresserar denna utmaning genom ett innovativt, cirkulärt och unikt projekt som även inkluderar att ta tillvara på fosfor som är en ändlig resurs och som samhället behöver cirkulera.

Projektet syftar till att med hjälp av bio-kol, undersöka om sediment kan användas i jordbruket. Detta skulle innebära ett användningsområde för sediment från grunda vikar, som vi behöver få bort för att minska övergödningen. Det skulle dessutom innebära en ersättning till konstgödsel som driver på övergödningen i Östersjön samt öka självförsörjningen på fosfor i lantbruket.

Resultatet kommer att ge stor tillämpning och nytta. Projektet har potential att hitta lösningar på globala utmaningar.

Kunskap sätts i rörelse för en hållbar samhällsutveckling!

- Jag är väldigt glad över att våra värdkommuner har tagit fram det här priset för att kunna skapa forskningsutrymme för nya forskare. Det skapar kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, säger Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Det fysiska priset består av en glaspjäs och ett diplom som delas ut till vinnaren under akademisk högtid 2022. Forskningsstipendiet betalas ut under 2022.

Juryn bestod av:

 • Hanne Lindqvist (M), kommunstyrelsens vice-ordförande, Kalmar kommun
 • Magnus P Wåhlin (MP), ordförande hållbarhetsutskottet, Växjö kommun
 • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
 • Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar
 • Anders Norén, hållbarhetschef Södra

Om Linnéstipendiet

Kalmar kommun och Växjö kommun delar sedan 2011 årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kr som syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan i samhället.

Juryns arbete har föregåtts av en beredning med externa och interna sakkunniga. Dessa ämnessakkunniga forskares utlåtande är rådgivande i processen.

Vid bedömning beaktas följande kriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet och potential i tidigare forskning såväl som den planerade.
 • Synliggörande av de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö.
 • Potential att väsentligt bidra till minskad miljöpåverkan.
 • Innovationsgrad.
 • Praktisk tillämpning inom regionen.
 • Projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor.
 • Genusperspektivet bör beaktas där så är relevant.
Publicerad: 14 januari 2022