I Kalmar kommun ska alla känna sig trygga

Resultatet från polisens senaste trygghetsundersökning visar att Kalmar är en trygg kommun. Men vi vill bli ännu bättre.

Trygghet är en prioriterad fråga för Kalmar kommun.

Undersökningen gick ut till 4 200 invånare i Kalmar kommun med frågor som handlade om ordningsstörningar, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet och om oro för att bli utsatt för brott i det egna bostadsområdet. Svaren är ett viktigt underlag för att kunna analysera och planera våra insatser för ökad trygghet i Kalmar kommun.

- Som invånare i Kalmar kommun ska man kunna känna sig trygg oavsett var man bor eller vem man är. Väldigt många gör det, men vi vet också att det finns områden som måste bli bättre. Arbetet för att stärka tryggheten har högsta prioritet och får nu ännu bättre förutsättningar, säger Dzenita Abaza (S), kommunalråd med ansvar för trygghetsarbetet.

Undersökningens resultat

Kalmar är i jämförelse med Region Syds övriga 57 kommuner en trygg kommun, utan anmärkningsvärda problemnivåer
En liten förbättring avseende problemnivåer i de allra flesta områden
Andelen invånare som ej varit utsatta för något som helst brott redovisar liknande värden som tidigare år (77 % 2021)
Den fortsatt stora utmaningen är trygghetskänslan ute ensam sen kväll

- Utifrån en djupare analys av resultatet kommer vi att kunna föreslå och besluta om åtgärder och aktiviteter för ökad trygghet. Redan nu gör dock resultatet nytta och hjälper oss att prioritera insatser och resurser, säger Dzenita Abaza, kommunalråd.

Så arbetar vi vidare

Vi kommer att:

  • Fortsätta arbetet i de sedan tidigare prioriterade geografiska områdena (Berga/Funkabo, Norrliden och Oxhagen)
  • Jobba vidare med analyser av årets resultat med hjälp av bland annat brottsstatistik och kommunala underlag.
  • Vid behov av fördjupningar, genomföra medborgar- och aktörsdialoger
  • Ta fram förslag till konkreta åtgärder och gemensamma medborgarlöften tillsammans med polisen

Bakgrund

Undersökningen genomfördes under perioden augusti – oktober 2021 och skickades ut till 4200 personer i åldern 16 – 85 år, folkbokförda i Kalmar kommun.

Enkäten var tillgänglig på 5 olika språk med möjlighet att svara antingen digitalt eller via papper.

Enkäten omfattade frågor kopplat till 32 indikatorer som speglar problemnivåer för ordningsstörningar, utsatthet för brott, trygghet och polisens agerande.

Svarsfrekvensen för Kalmar kommun 2021; 63%.

Senast uppdaterad: 10 december 2021
Publicerad: 16 november 2021