Nya naturvårdsåtgärder på Stensö

Skogsvård.

Under hösten kommer det åter att höras motorsågar på Stensö. Kommunekolog Tomas Burén svarar på några frågor om vad som är på gång.

Varför sågas det ner träd?

Hela Stensö har varit en betesmark en gång i tiden. Sedan betet upphörde har det först vuxit upp buskar och sedan träd. Om vi inte gör något blir allt ogenomtränglig snårskog och de enskilda träden utvecklas inte på ett bra sätt. Vi vill framför allt att gamla ekar ska få tillräckligt utrymme och att unga ekar ska få chans att utvecklas till nya ”sparbanksekar”.

Vilka delar av Stensö gäller det?

Främst den nordöstra kanten och området längst i söder och i ett tallskogsparti. Dessa områden var inte med i den senaste stora gallringen som genomfördes 2012. I de områden som gallrades då gör vi inga större insatser den här gången. Det är bra att inte göra allt på en gång. På så sätt finns det till exempel alltid kvar täta buskage som är viktiga för fågellivet.

Hur gör ni med döda träd?

Alla döda träd lämnas. Om de står så att de kan innebära en säkerhetsrisk, till exempel intill motionsspåret, kan vi ibland fälla dem och lämna dem liggande. Vi kommer även att lämna en del av de träd som fälls. Död ved är nämligen något av det mest levande som finns. En stor mängd av olika insekter och svampar är beroende av död ved. De ger i sin tur förutsättningar för exempelvis fåglar.

Hur kommer det att se ut?

Precis när åtgärderna är färdiga kommer det förstås att märkas en skillnad, men redan till sommaren kommer det att vara svårt att se att vi har tagit bort så pass många träd. På uddarna i söder kommer det att bli lite öppnare, lite mer som det såg ut för kanske 20-30 år sedan.

Ska inte Stensö bli naturreservat?

Jo, vi jobbar för fullt med att Stensö ska bli Kalmars första kommunala naturreservat. Vi siktar på invigning i början av 2022. Gallringsåtgärderna hade behövts även om det inte hade varit aktuellt med reservatsbildning och Stensö ska kunna användas i stort sett likadant som nu även när det blivit naturreservat.

Publicerad: 5 augusti 2021