Ny lekpark vid Hansabron

Hansabrons lekpark.

Nu är naturlekparken mellan det nybyggda bostadsområdet i Djurängen och Hansabron klar. Den har fått namnet Hansabrons lekpark.

– Tanken är att det ska vara en naturlekpark som passar in i omgivningen. Därför har vi använt hållbara material som trä, kork och stockar från platsen, berättar Anders Berg, projektledare på Kalmar kommun.

I lekparken finns:

  • hinderbana för äldre barn
  • låg balanslek med flata träskivor och mycket låga stenar
  • kompisgunga som funkar för små och stora barn med olika förutsättningar
  • bred rutschkana där man kan åka tillsammans med kompis
    ett tillgängligt lekhus och karusell med korkbeläggning anpassat för barn i rullstol.

Vid lekparken finns även en samlingsplats med bänkar, grill och papperskorg. I området finns ett antal sittplatser i både soligt och skuggigt läge. Dessutom finns parkbelysning, cykelparkering och ett tillgängligt picknickbord. Med ett stängsel mot bostadsgatan är området säkert för barn.

– Än har förstås inte allt hunnit växa till sig men med tiden kommer här att finnas många olika växter som också kan användas för lek och skugga. Bland annat en bambutunnel, säger Anders.

Lekparken ligger precis vid Hansabrons landfäste på Djurängssidan, omkring 400 meter från Hansa City. I samband med lekparksbygget placerades även bänkar ut längs cykelbanan mot Hansa City, för att erbjuda möjlighet till vila längs vägen.

Publicerad: 29 juni 2021