Vinnare i markanvisningstävling i Fjölebro


Under våren utlyste kommunen en markanvisningstävling i Fjölebro. Fokus låg på hållbarhet, gestaltning och hur väl förslagen möter den befintliga bebyggelsen i den moderna trädgårdsstaden som är Fjölebro.

På planutskottets möte den 15 juni presenterades juryns förslag på vinnare. Slutligt beslut fattas i och med godkännandet av markförsäljningen av planutskottet, alternativt kommunstyrelsen, i enlighet med kommunens delegationsordning.

De bidrag som föreslås är följande:

Försäljning

Kallskänkan 6

Kallskänkan 6 - GBJ Construction AB; 12 lägenheter i bostadsrättsform. Vinnare i markanvisningstävling Fjölebro.

GBJ Construction AB; 12 lägenheter i bostadsrättsform. GBJ har en stark och tydlig linje vad gäller hållbarhet, bygger med trästomme och många gröna inslag. Förslaget är två byggnader med röda fasader med traditionella former med en modern twist.

Lantmätaren 12

Lantmätaren - GBJ, vinnare i markanvisningstävling Fjölebro.

GBJ Construction AB; 5-7 radhus. Även här har GBJ en stark och tydlig linje vad gäller hållbarhet, bygger med trästomme och har många gröna inslag. Förslaget är radhus med träfasader i dämpade, sobra färger.

Hembiträdet 5

Hembiträdet - Kvarnstaden - vinnare i markanvisningstävling Fjölebro

Kvarnstaden AB; 70 lägenheter i hyresform. Kvarnstaden har skapat ett kvarter med en gemensam gårdsbildning med ytor för gemenskap och aktiviteter för alla. Byggnaderna varierar i höjd, men är alla utformade med ett modernt formspråk med enkla detaljer och sobra färger.

Kvarvarande fastigheter

Kokerskan 10

På Kokerskan 10, invid den blivande torgbildningen, var utvärderingen mellan två aktörer så jämn att det inte gick att välja en klar vinnare. Dessa två aktörer får nu chansen att, efter möte med kommunen, justera sina förslag för en ny utvärdering efter sommaren.

Juryn

En jury bestående av tjänstepersoner från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har gjort en samlad bedömning utifrån genomförbarhet, hållbarhet och gestaltning, samt hur väl förslagen uppfyller detaljplanens vision om trädgårdsstad och kommunens mål om blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer.

Publicerad: 23 juni 2021