Nu påbörjas nästa saneringsetapp i Vassmolösa

Under 2015-2016 genomfördes en första etapp av saneringsarbetet vid den tidigare ångsågen i Vassmolösa och nu är det dags för etapp 2.

Ursprungligen skulle denna saneringsetapp genomförts redan hösten 2020 men på grund av att upphandlingen av avfallsmottagare överklagades har vi inte haft möjlighet att påbörja arbetet. Nu är ärendet avgjort och saneringen kommer att påbörjas med start i slutet av juni.

Under saneringen kommer bark, betong och annat avfall som ligger i den gamla barktippen att grävas ur och fraktas bort. Därefter planteras området med träd för att åter bli ett skogsområde.

Arbetet väntas bli klart under våren 2022.

Bakgrund

Mellan 1946 och 1976 fanns ett sågverk i Vassmolösa. I verksamheten användes så kallat doppningsmedel för att undvika att virket blev blått av svampangrepp. Användandet av detta medel har gett upphov till föroreningar i marken som kan vara farliga för människor och på lång sikt kan sprida sig till grundvattnet och då vara hälsofarliga. Därför genomför Kalmar kommun saneringsarbete på platsen.

Naturvårdsverket bidrar med finansiering av saneringen.

Publicerad: 15 juni 2021