Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Hästgödsel- inte en skitsak!

Två hästar i en hage. Höstmiljö.

En häst producerar stora mängder gödsel, faktiskt flera ton varje år. Eftersom hästgödsel innehåller växtnäringsämnen är det viktigt att dessa inte läcker ut i exempelvis vattendrag. För att undersöka hur läget ser ut genomförs nu ett tillsynsprojekt med fokus på hästgårdar.

– Att hantera gödseln på rätt sätt, med till exempel rätt förvaring, och att sedan återföra gödseln till jordbruket, minskar risken för näringsläckage samtidigt som hästägarna bidrar till att kretsloppet sluts, säger Sara Paulsson, miljöskyddsinspektör på Kalmar kommun.

Under sommaren 2021 startar projektet som i första steget har fokus på hästgårdar inom avrinningsområde för Surrebäcken-Torsbäcken-Törnebybäcken-Åbyån. (Smedby, Läckeby, Rockneby.)

– Vi kommer att titta på hur hästägarna lagrar gödseln och hur den sprids eller hur företaget gör sig av med den. Viktigt är även hur rasthagarna sköts, berättar Sara.

Tillsynsarbetet på hästgårdar kommer att pågå 2021-2023 och är en del av ett större projekt som initierats av Jordbruksverket i år. Syftet är att få en uppfattning om hur läget är vad gäller hästgårdars påverkan på vattenmiljön. Om näringen läcker ut i vattendrag så leder det till övergödning av våra vattendrag och Kalmarsund.

Publicerad: 1 juni 2021