Idag börjar samrådet för Kalmar kommuns nya översiktsplan

Sedan den inledande invånardialogen som hölls sommaren 2019 har arbetet pågått med att ta fram ett förslag till en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Nu är förslaget färdigt och 10 maj börjar samrådet för översiktsplanen.

Publicerad: 10 maj 2021