Energimyndigheten ger fortsatt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning

Beslutet innebär att Energimyndigheten fortsätter finansiera verksamheten vars syfte är att erbjuda kostnadsfri och kommersiellt obunden energirådgivning till allmänheten och till mindre företag.

Markus Karlsson, Energi- och klimatrådgivare i Kalmar kommun, tycker att rådgivningen är en viktig del i arbetet mot en mer klimatsmart kommun och ser fram emot att fortsätta utveckla projektet vidare.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett projekt som under lång tid hjälpt privatpersoner och mindre företag att minska sin energianvändning och bli mer klimatsmarta. Att projektet får fortsatt ekonomiskt stöd är bra tycker Markus Karlsson.

– Det är såklart roligt att det fortsätter och att man dessutom har tagit beslut om att Energi- och klimatrådgivarfunktionen nu blir permanent. Det är väldigt många som uppskattar att vi finns som bollplank och erbjuder opartiska råd om investeringar som oftast handlar om stora belopp, säger Markus Karlsson.

Förra programperioden löpte från 2018-2020. Nu har det gjorts en del ändringar för perioden 2021-2022 med bland annat nya insatsprojekt och fokusområden kring transporter och hållbara städer. Rådgivningen kan handla om hur man minskar sin energiförbrukning genom att exempelvis byta värmesystem eller förbättra fastighetens klimatskal. Stort fokus ligger även på solceller och annan framställning av fossilfri energi, el/biogasfordon samt information om vilka investeringsstöd som finns att söka för olika energirelaterade åtgärder.

– Energirådgivningen är viktig eftersom det är bra för allmänheten att kunna få opartiska råd om energi från någon som inte har vinstintressen, säger Markus Karlsson.

Publicerad: 6 maj 2021