Förslag på nytt avtal för odlingslotter

Tidigare i höstas träffade Kalmar kommun odlingslotternas hyresgäster och efter samtalen har nu ett nytt förslag på avtal för att hyra odlingslott tagits fram.

Det nya avtalet innehåller tydligare regler för hur en odlingslott ska skötas och vilket ansvar som ligger på Kalmar kommun och vilket ansvar arrendatorn, den som hyr odlingslotten, har.

Här är några exempel från riktlinjerna:

  • Minst 50 procent av odlingslottens totala yta ska användas till odling.
  • Träd, häckar eller buskar får inte växa ut över gångar eller in på en annan odlingslott.
  • Du får använda en grill på din odlingslott. Det är förbjudet att göra upp eld på marken, både på och utanför odlingslotten, och att bygga en fast grill på området.
  • Du får ha trädgårdsmöbler på din odlingslott.
  • Kalmar kommun ansvarar för regelbunden skötsel av de allmänna ytorna på odlingslottområdena och naturen runt omkring.
  • Kalmar kommun besiktigar odlingslotterna varje år.
  • Kalmar kommun står för påfyllning av jord eller fräsning av lotterna en gång vartannat år.

Målet är att det nya avtalet ska börja gälla från och med april 2021.

Mer om byggregler

Inga nya byggnader får byggas med undantag för en redskapsbod som högst får vara två kvadratmeter stor och ha höjden 1,9 meter. För att kunna bygga annat på området behöver nya detaljplaner tas fram, vilket är ett omfattande arbete. Kalmar kommun överväger att börja ett sådant arbete.

Publicerad: 11 december 2020