Ny hundrastgård i Kalmarsundsparken

Bild

Den nya hundrastgården vid Olsan i västra delen av Kalmarsundsparken står nu färdig.

I en hundrastgård kan hundägare låta sina hundar springa fritt, leka och träffa andra hundar. Tidigare har hundrastgården vid Ölandsleden i Funkabo varit Kalmars enda kommunala rastgård. Intresset för hundrastgårdar är dock stort i Kalmar kommun, något som bland annat har visat sig genom ett flertal inkomna medborgarförslag genom åren. För att svara upp mot efterfrågan har vi, efter ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden, därför nu sett över möjliga platser för nya hundrastgårdar. Först ut är den nu färdiga anläggningen i Kalmarsundsparken.

– Hundrastgården består av två separata delar, en för större hundar och en för mindre. Fram till nästa vår är den ena delen avstängd för att gräset ska få etablera sig, så i dagsläget får alla hundar samsas i den andra delen, berättar Anders Linder, landskapsarkitekt på Kalmar kommun och en av de som planerat hundrastgården.

Förutom att hägna in området har vi gallrat bland den befintliga växtligheten och sparat en del buskar och träd som kan ge skugga och varierade lekmöjligheter för hundarna. Utlagda stockar och specialtillverkade hinder ger ytterligare möjligheter att leka och träna med sin hund.

– Vi hoppas att hundrastgården i Kalmarsundsparken kan bli en mötesplats för både hundar, hundägare och förbipasserande, säger Anders.

Det är Kalmar kommun som ansvarar för skötseln av hundrastgården. Precis som alltid gäller förstås att hundägaren själv har ansvar för sin hund och att alla tar hänsyn till varandra så att hundrastgården kan användas av så många som möjligt.

Satsningen på hundrastgårdar kommer att fortsätta framöver. Under nästa år planerar vi att anlägga en hundrastgård i Lindsdal, och under 2022 står en rastgård i Smedby på tur.

Publicerad: 8 december 2020