Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Nya satsningar på utemiljön i Kalmar

I pandemitider är det många av oss som uppskattar utemiljön extra mycket. Nu gör vi ett antal satsningar för att stärka våra kustnära lägen och skapa nya härliga platser för alla som besöker eller bor i Kalmar.

Satsningarna görs i nära samarbete med Destination Kalmar och handlar om att göra staden vackrare med planteringar, skapa nya mötesplatser och även att stärka tryggheten genom bland annat belysning.

På listan över projekt finns till exempel

 • Planer på att återskapa den gamla småbåtshamnen vid Sylvanderparken i Slottsfjärden med ny brygga som sedan ska användas som en del av gästhamnen. I samband med detta arbete genomförs muddring för att öka vattendjupet.
 • Sittmöjligheter i form av bänkar och soffor vid gästhamnen vid Sylvanderparken. Här placeras även ett sopkärl med sorteringsmöjligheter.
 • Rosenträdgård i Skansparken.
 • Belysning på bastionen Sankt Erik.
 • Ny toalett med belysning vid Stensö och i Kalmarsundsparken.
 • Målning av kallbadhuset.
 • Tjärhovspromenaden längs Tjärhovsbågen samt ny belysning mellan Tjärhovspromenaden och den gamla gästhamnen.
 • Nytt barrskogsparti i Stadsparken.
 • Trygghetsåtgärder i Kalmarsundsparken i form av belysning och bänkar vid toalettbyggnad.
 • Ny belysning på vägen till bastun i Långviken Arena och bad. Även ändring av parkering och entrén för att minska biltrafiken, samt rensning i vegetationen för att skapa genomsikt och trygghet.
 • Se över höst och vinterblommor samt behålla bänkar under vinterhalvåret i stadskärnan.

Arbetet har redan börjat med några av projekten och förhoppningen är att allt ska vara genomfört till nästa sommar.

Publicerad: 12 november 2020