Kalmar får 9 fruktlundar

Bild

LONA logotyp Fotograf/Källa: LONA

Under de närmaste åren kommer ett antal fruktlundar att planteras runt om i Kalmar. För detta projekt har Kalmar kommun nu beviljats 940 000 kronor från statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Utöver detta går kommunen in med ytterligare 940 000 kronor till projektet.

Fruktlundarna kommer att anläggas i tätortsnära områden och bestå av blommande växter, bärbuskar och fruktträd. Ett viktigt syfte med projektet är att skapa områden som gynnar de lokala ekosystemen och då framförallt pollinerande insekter. Dessutom skapar sådana grönområden glädje som platser för promenader, motion och friluftsliv, vilket stärker folkhälsan. Att kunna plocka bär och frukter i offentlig miljö är också något som många får glädje av.

– Jag är mycket glad över att vi nu kan börja arbetet med att i större skala plantera fruktträd och bärbuskar som allmänheten får tillgång till. Det handlar om en fortsatt strävan att skapa en grönare, vackrare och friskare kommun att leva och bo i, säger Peter Akinder, ordförande i planutskottet och samhällsbyggnadsnämnden.

Exakt var fruktlundarna kommer att anläggas är ännu inte klart. Arbetet med planering och projektering är dock redan igång och hela projektet ska vara klart senast 31 december 2022.

– Jag vill till sist särskilt framhålla det samarbete och den samsyn som den styrande majoriteten i form av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har i denna fråga, avslutar Peter.

Publicerad: 14 augusti 2020