Färre men bättre sopkärl på Kvarnholmen

Kartan som visar var sorteringskärlen är placerade.

På kartan ser du var de nya sorteringskärlen finns.

Under vecka 34 påbörjar Kalmar kommun arbetet med att ta bort papperskorgar på Kvarnholmen. Istället kommer vi att sätta ut större sorteringskärl där du kan slänga plast, papper, restavfall och på vissa platser även glas.

De nya sorteringskärlen kommer att finnas på fem platser:

  • Strykjärnet, utanför västerport spa.
  • Larmtorget
  • Jordbroporten
  • Kaggensgatan/Storgatan
  • Storgatan nära Stortorget

Bytet av sopkärl är en del i Kalmar kommuns satsning Håll Kalmar Rent där vi nu ser över infrastrukturen på sopkärl. Nu kommer du att kunna källsortera på stan!

På sikt kommer vi även att uppdatera vissa badplatser med sorteringskärl.

Publicerad: 14 augusti 2020