Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kommunen har fått tre EU-bad

Människor på bryggan vid Kalmarsundsbadet.

I samband med att staden växer och turisterna blir fler så har vi inför årets sommarsäsong antagit tre EU-bad i Kalmar kommun. Det är Kalmarsundsbadet, Vita Sand och Norrlidsbadet.

Publicerad: 26 juni 2020