Mål om bostadsbyggande redan uppnått!

Kommunfullmäktiges årliga mål om bostadsbyggande är att minst 500 bostäder ska färdigställas. Redan den sista april var detta mål uppnått för år 2020 enligt nya siffror från samhällsbyggnadskontoret.

– Det är glädjande siffror. Den goda utvecklingen är ett resultat av en sedan flera år aktiv och medveten politik, säger Peter Akinder (S), ordförande i kommunstyrelsens planutskott och samhällsbyggnadsnämnden.

Fördelningen av de bostäder som nu byggts är 81 procent hyresrätter, 14 procent bostadsrätter och 5 procent äganderätter. Totalt handlar det om 510 bostäder, vilket innebär att antalet färdigställda bostäder till och med april 2020 även överstiger den totala siffran för 2019.

– Vi får dock inte låta oss nöjas. Det behövs ett fortsatt högt tempo i produktionen av nya bostäder så att vi både kan bekämpa bostadsbristen och möta befolkningsökningen i Kalmar, avslutar Peter.

Senast uppdaterad: 25 maj 2020
Publicerad: 22 maj 2020