Nu kan du och din förening ansöka om miljöpeng!

Bild

Från och med 14/2 är ansökan för miljöpengen öppen! Lokala utvecklingsgrupper kan under året ansöka om miljöpengen för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åtgärder eller projekt.

Vilka föreningar kan ansöka om miljöpeng?

En lokal utvecklingsgrupp kan vara sockenråd, byalag, samhällsföreningar, eller annan typ av intressegrupp. Det finns inget krav att utvecklingsgruppen ska vara registrerad som förening men ett krav är att utvecklingsgruppen består av minst en registrerad förening och har minst två öppna möten per år dit invånare från byn/orten/stadsdelen och området bjuds in.

Publicerad: 17 februari 2020