Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

De fick Kalmars stadsbyggnadspris år 2019

 

Vid en prisutdelningsceremoni på Teatervallens scen delades stadsbyggnadspriset idag ut.

Kalmars stadsbyggnadspris delas ut i två kategorier; god arkitektur och god byggnadsvård. Priset delades ut av Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt Björn Strimfors, stadsarkitekt.

Pristagare år 2019 är:

I kategorin god byggnadsvård

Pristagare:
Murare Richard Möller, NCC
Plåtslagare Johan Hansson, Drags plåt
Stensättare Magnus Johansson, Kalmar kommun

Motivering:

Skickliga hantverkare har varit delaktiga i arbetet med renovering av befästningsverken som Västerport och Kavaljeren samt arbetet med stenbeläggningen på Kvarnholmens gator och trottoarer. Dessa hantverkare är värda att lyftas fram som en viktig pusselbit i arbetet med att vårda Kalmars kulturmiljöer.

Richard Möller, Magnus Johansson och Johan Hansson, vinnare av 2019 års stadsbyggnadspris i kategorin god byggnadsvård.

Richard Möller, Magnus Johansson och Johan Hansson fick priset för god byggnadsvård.

I kategorin god arkitektur

Pristagare: Svensknabben 10
Arkitekt Olle Utterback, Atrio
Byggherre: LW Fastigheter

Motivering:

Mellan skog och kulturmiljö har ett robust gestaltat kontorshus placerats. Med råa material och stark tanke med natur och genomsiktlighet har idé gått till verklighet, där gestaltning av fasad med betong och järn har gett stark prägel på byggnaden. Där varsamhet mot naturen har gett byggnad och skog nära kontakt.

Representanter från LW fastigheter med arkitekt Olle Utterback.

Lars Wärnberg och Caroline Turkowitch från LW Fastigheter med arkitekt Olle Utterback. De fick priset för god arkitektur.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Publicerad: 22 augusti 2019