Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar

Bild

Fotograf/Källa: Jan Magnusson, Kalmar kommun

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt med att de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna försvunnit.

Ett sätt att hjälpa våra bin, blomflugor och fjärilar är att låta våra stadsnära art- och örtrika gräsmattor få blomma ut. Därför minskar vi nu klippningsfrekvensen på utvalda gräsmattor.

– När vi låter bli att klippa gräsmattorna så ofta får blommorna möjlighet att komma upp och blomma, vilket ger pollinerande insekter en chans att hitta föda, berättar Anna Thore (S), ordförande i vatten och miljönämnden.

De så kallade gräsmatteängarna är bara en del i ett större projekt för biologisk mångfald som startats på Kalmar kommun och som kommer att innebära fler satsningar framöver

Publicerad: 25 juni 2019