Kalmar kommun skapar gräsmatteängar

Bild

Fotograf/Källa: Jan Magnusson, Kalmar kommun

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt med att de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna försvunnit.

Ett sätt att hjälpa våra bin, blomflugor och fjärilar är att låta våra stadsnära art- och örtrika gräsmattor få blomma ut. Därför minskar vi nu klippningsfrekvensen på utvalda gräsmattor.

– När vi låter bli att klippa gräsmattorna så ofta får blommorna möjlighet att komma upp och blomma, vilket ger pollinerande insekter en chans att hitta föda, berättar Anna Thore (S), ordförande i vatten och miljönämnden.

De så kallade gräsmatteängarna är bara en del i ett större projekt för biologisk mångfald som startats på Kalmar kommun och som kommer att innebära fler satsningar framöver

Publicerad: 25 juni 2019