Snurrom – ett namn som väcker frågor

Det händer mycket i Snurrom. Nya bostäder byggs i vad som i framtiden kan bli en stadsdel med uppåt 10 000 invånare. Det är dessutom här Kalmars nya simhall ska ligga.

Men varför kallas området egentligen Snurrom?

Troligtvis handlar det helt enkelt om att landsvägen gjorde en skarp sväng, en ”snurr-om” just här. I ortsnamnsarkivet i Uppsala finns en anteckning skriven av Ivar Modéer 1929 som lyder ”Vägbiten kröker mycket”.

I en annan arkivanteckning från 1936 beskrivs Snurrom så här. ”Krök på landsvägen vid Kläckeberga. Bildar en halvcirkel”.

Den ekonomiska kartan från år 1941. Vägkröken är markerad med rött.

Så småningom kom namnet Snurrom att inte bara omfatta själva vägen utan även området runtomkring kröken. Idag räknar vi hela området från Norra vägen till Kläckebergaviken till Snurrom.

När vi börjar planera för att utveckla nya områden med bostäder och verksamheter tar vi ofta fasta på områdets historia när vi väljer namn. Det kan handla om att det legat en gård eller ett torp där, som till exempel Skälby, eller att en person bott där, som på Karlssons äng. Eftersom Snurrom är vad det här området heter i folkmun kommer det också att vara namnet på den nya stadsdel som nu börjat byggas.

Så här stort är området som vi idag kallar Snurrom. I framtiden kommer det troligtvis att expandera norrut. Den röda linjen visar var vägkröken låg.

Publicerad: 10 juni 2019