Här är näst bäst att leva

Bild

Kalmar kommun hamnar åter igen i toppen när vi rankas tillsammans med våra jämförelsekommuner. När tidningen Fokus presenteras sin undersökning Bäst att leva hamnar vi på en andra plats.

I förra veckan var Kalmar på plats när Dagens Samhälle rankade Superkommuner. Då blev kommunen tvåa i sin grupp. Idag kom Fokus med sin undersökning ”Bäst att bo” då är Kalmar kommun återigen på andra plats i sin grupp.
– Det är väldigt roligt och ett erkännande till alla som är verksamma, såväl kommun som näringsliv och föreningsliv, att Kalmar hamnar i topp i olika undersökningar. Så var det inte för några år sedan. Kalmar har haft en väldigt positiv utveckling de senaste åren. Att vi nu riktar in hela vårt översiktsplane-arbete på just livskvalité känns extra bra när vi kan göra det utifrån en styrkeposition, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Det är i kategorin ”Mindre städer/Tätorter och Landsbygdskommuner” som Kalmar kommun hamnar på en andra plats efter Åre. I undersökningen har man utgått ifrån 75 statistiska sammanställningar och kommunrankningar och bedömt hur kommunerna presterar i nio huvudkategorier:

  • Demografisk utveckling
  • Arbetsmarknad och inkomster
  • Bostadsmarknad
  • Kommunal ekonomi
  • Brottslighet och säkerhet
  • Fritid, kultur och nöje
  • Demokrati, jämställdhet och socialt kapital
  • Utbildning
  • Miljö.

Kalmar får flest poäng i kategorierna kommunal ekonomi, fritid och kultur, demografi och miljö.

De andra kommunindelningarna i undersökningen är Storstäder och Storstadsnära kommuner och Större städer och kommuner nära större stad. Samma indelningar som Sveriges Kommuner och Landsting utgår ifrån för att likvärdiga kommuner ska jämföras med varandra.

Publicerad: 24 maj 2019