Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Startskott för arbetet med ny översiktsplan

Gruppdiskussioner vid kick-off för ny översiktsplan

Den 6 maj hölls en kick-off för arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan.

Publicerad: 8 maj 2019