Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Startskott för arbetet med ny översiktsplan

Gruppdiskussioner vid kick-off för ny översiktsplan

Den 6 maj hölls en kick-off för arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan.

Publicerad: 8 maj 2019