Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Startskott för arbetet med ny översiktsplan

Gruppdiskussioner vid kick-off för ny översiktsplan

Den 6 maj hölls en kick-off för arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan.

Publicerad: 8 maj 2019