Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Sjuka vildkaniner hade inte kaninpest

Under sommaren och hösten drabbades Kalmars vildkaniner av ett sjukdomsutbrott, där ett stort antal djur dog.

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt var dödsorsaken hos de kaniner som skickades för analys kaningulsot (RHDV2). Kaninerna var även drabbade av parasitsjukdomen koccidios. Det verkar alltså inte ha varit kaninpest (myxomatos).

Kontakta kommunen om du träffar på sjuka vildkaniner.

Publicerad: 23 oktober 2018