Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 7 februari skärps restriktionerna ytterligare

Sjuka vildkaniner hade inte kaninpest

Under sommaren och hösten drabbades Kalmars vildkaniner av ett sjukdomsutbrott, där ett stort antal djur dog.

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt var dödsorsaken hos de kaniner som skickades för analys kaningulsot (RHDV2). Kaninerna var även drabbade av parasitsjukdomen koccidios. Det verkar alltså inte ha varit kaninpest (myxomatos).

Kontakta kommunen om du träffar på sjuka vildkaniner.

Publicerad: 23 oktober 2018