Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Sjuka vildkaniner hade inte kaninpest

Under sommaren och hösten drabbades Kalmars vildkaniner av ett sjukdomsutbrott, där ett stort antal djur dog.

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt var dödsorsaken hos de kaniner som skickades för analys kaningulsot (RHDV2). Kaninerna var även drabbade av parasitsjukdomen koccidios. Det verkar alltså inte ha varit kaninpest (myxomatos).

Kontakta kommunen om du träffar på sjuka vildkaniner.

Publicerad: 23 oktober 2018