Dispens för spridning av gödsel

Traktor på åker med måsar

Efter sommarens torka finns det möjlighet att få dispens för gödselspridning i november 2018.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Publicerad: 3 oktober 2018