Ansökan om bete/foder

Bild

Kalmar kommun äger jordbruksarealer som idag inte aktivt brukas. Då det nu råder torka kommer Kalmar kommun att tillåta för djurhållare att aktivt ta del av dessa arealer för bete/foder till sina djur. Även ängsytor med gräs kommer att ges tillåtelse att skörda.

Följande regler gäller:

  • Personer som har djurhållning ska aktivt ange vilka markområde som vill nyttjas till bete eller skörd och hos kommunen ansöka om nyttjanderätt.
  • Kommunen tilldelar tillstånd enligt närhetsprincipen och enligt turordning ”först till kvarn.”
  • För områden som tas i bruk gäller att tillståndet enbart gäller för sommaren och hösten 2018. Om längre tid önskas ska normalt arrendeavtal ingås.
  • Kommunen debiterar för tiden en symbolisk summa om ca 500 kr/ha.
  • För stängsel och övriga åtgärder som krävs står nyttjanderättshavaren.

Ansökan om nyttjande av kommunal mark för bete/foder görs genom att använda kommunens e-tjänst för ansökan om bete/foder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 5 juli 2018