Nu bygger vi om Varvsholmens Entré

Bild

I samband med att kvarteret Spantrutan färdigställs kommer kommunen utföra viss ombyggnation av Varvsholmens Entré.

Ombyggnationen kommer ske i etapper.
Etapp 1, avser att den vattenspegel och tillika ingrävning av Nya slipen med tillhörande kajkonstruktion sker. Även en träbrygga kommer att uppföras.

Etapp 2, avser den norra kantstenen av Varvsgatan sätts och ytbeläggningen norr om denna läggs. Här kommer även trädplantering, bänkar, cykelställ och pollare utföras.

Etapp 3, avser att den södra kantstenen sätt, ytbeläggning läggs samt att ett konstverk uppförs.

Etapp 4, avser ombyggnation av Varvsgatan mellanden Norra och Södra kantstenen.

Tider

Etapp 1 Arbetena beräknas att påbörjas i augusti 2017 och planeras att färdigställas under vintern 2017/2018.

Etapp 2 Arbetena påbörjas i mars 2018 och färdigställs till sommaren/hösten 2018. Beroende på väderlek och vineterförhållanden kan vissa arbeten dröja i avvaktan på bättre förhållanden.

Etapp 3 Då finansieringsbeslut ej finns för etapp 3 och 4 är det svårt att säga när detta utförande kommer ske.

Etapp 4 Som det ser ut nu kommer denna etapp färdigställs först efter att utbyggnadsområden längre ut på varvsholmen är färdigbyggda. Ingen byggstart finns beslutad för dessa områden.

Beroende på väderlek och vineterförhållanden kan vissa arbeten dröja i avvaktan på bättre förhållanden.

Trafik

Projektet kommer att innebära störningar på den trafik som kör genom arbetsplatsen. Påverkansgraden kommer variera med de olika etapperna. Vi ber om överseende med detta och hoppas på att slutresultatet väger upp i slutänden.

Publicerad: 14 augusti 2017