Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

RSS - Pågående arbeten


 • Avstängd parkering på Svinö
   Svinö kommer att vara helt avstängd för biltrafik mellan den 30/5 och 8/6.
  Läs mer

 • Karta som visar var på Norrlidsvägen beläggningsarbetet kommer att göras.
  Norrlidsvägen (Vänskapens väg-Två Bröders väg): justerings- och beläggningsarbeten
  Under vecka 19–22 kommer Kalmar kommun att genomföra justerings- och beläggningsarbeten på delar av Norrlidsvägen.
  Läs mer

 • Karta som visar var på Falkenbergsvägen beläggningsarbetet kommer att göras.
  Falkenbergsvägen: justerings- och beläggningsarbeten
  Under vecka 19–22 kommer Kalmar kommun att genomföra justerings- och beläggningsarbeten på delar av Falkenbergsvägen.
  Läs mer

 • Karta som visar var på Landshövdingegatan beläggningsarbetet kommer att göras.
  Landshövdingegatan: justerings- och beläggningsarbeten
  Under vecka 19–22 kommer Kalmar kommun att genomföra justerings- och beläggningsarbeten på delar av Landshövdingegatan.
  Läs mer

 • Karta som visar var på Södra Kanalgatan beläggningsarbetet kommer att göras.
  Södra Kanalgatan: justerings- och beläggningsarbeten
  Under vecka 19–22 kommer Kalmar kommun att genomföra justerings- och beläggningsarbeten på delar av Södra Kanalgatan.
  Läs mer

 • Karta som visar var på Ölandsleden beläggningsarbetet kommer att göras.
  Ölandsleden: justerings- och beläggningsarbeten
  Under vecka 19–22 kommer Kalmar kommun att genomföra justerings- och beläggningsarbeten på delar av Ölandsleden.
  Läs mer

 • Karta som visar var på Norrlidsvägen beläggningsarbetet kommer att göras.
  Norrlidsvägen (Norra vägen-Sagovägen): justerings- och beläggningsarbeten
  Under vecka 19–22 kommer Kalmar kommun att genomföra justerings- och beläggningsarbeten på delar av Norrlidsvägen, från Norra vägen till Sagovägen .
  Läs mer

 • Karta som visar var på södra vägen beläggningsarbetet kommer att göras.
  Södra vägen: justerings- och beläggningsarbeten
  Under vecka 19–22 kommer Kalmar kommun att genomföra justerings- och beläggningsarbeten på delar av Södra vägen.
  Läs mer

 • Karta som visar var i Tullhamnen som båten Dessi avgår från.
  Nytt bryggdäck i Tullhamnen
  Vi bygger ett nytt bryggdäck i Tullhamnen. Platsen blir M/S Dessis nya avgångsplats i Kalmar.
  Läs mer

 • Karta över Snurrom med platsen för utegymmet utmärkt på Gullrisvägen 12
  Vi bygger lekpark på Karlssons äng
  Vad ska vi göra på platsen?Vi ska bygga en ny lekpark på Karlssons äng.
  Läs mer

 • Karta över Snurrom med platsen för utegymmet utmärkt på Gullrisvägen 12
  Snurrom - Nytt utegym vid Gullrisvägen
  Vad ska vi göra på platsen?Vi ska bygga ett nytt utegym med bland annat crosstrainer, armcykel, hävstänger och upphoppsstubbar. Dessutom bygger vi också ett grillhus med bänkar. 
  Läs mer

 • Kartbild över området där vi bygger ny gång- och cykelväg.
  Ny gång- och cykelväg längs Lasarettsvägen
  Under våren 2022 genomför vi arbeten vid Lasarettsvägen.
  Läs mer

 • Karta som visar den avstängda Tallhagsvägen och den rekommenderade omledningsvägen.
  Tallhagsvägen avstängd med start 7/3

  Nu
  återupptar Kalmar kommun arbetet med att bygga om och färdigställa Tallhagsvägen. Med start 7 mars stängs vägen av helt i cirka fem veckor, mellan Funkabovägen och Vintergatan. Därefter är det södergående körfältet stängt för trafik ytterligare fem veckor.

  Läs mer


 • Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen
  Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.
  Läs mer

 • Karta som visar Topasens förskola som ska rivas och byggas om samt platsen för den tillfälliga förskolan under byggtiden.
  Tillfällig förskola på Skälby
  Topasens förskola behöver fler avdelningar och den befintliga lokalen går inte att bygga till och behöver rustas upp. Därför rivs förskolan och vi kommer att bygga en ny som ska bli klar under 2024.
  Läs mer

 • Snurrom - Utbyggnad av gator och ledningar till bad- och friskvårdsanläggning
  Vad ska vi göra på platsen?Inför byggnation av bad- och friskvårdsanläggningen kommer kommunen och ledningsägare att bygga ut gator och ledningar. I samband med detta kommer träd att avverkas på de ytor som ska bli gator, parkering och badanläggning.
  Läs mer

 • Kartbild över arbeten i Tegelviken.
  Tegelviken – Byggnation
  Längs Stensbergsvägen ska två detaljplaner som medger flerbostadshus och centrumhandel genomföras.
  Läs mer

 • Kartbild över Binnåsavägen som visar de nya tomterna och var gatorna ska byggas.
  Binnåsavägen, Tvärskog – Utbyggnad av infrastruktur i bostadsområde
  Vi bygger ut infrastrukturen för att kunna erbjuda fler villatomter.
  Läs mer

 • Ny belysning och VA-ledningar i Gamla stan och längs Slottsvägen
  Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till hösten/vintern 2023.
  Läs mer

 • Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken
  Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.
  Läs mer

 • Vi gräver för nya ledningar i Getingen
  Under 2021-2023 pågår arbete i området Getingen
  Läs mer

 • Bilder som illustrerar kommande Rosenträdgård i Skansparken.
  Rosenträdgård i Skansparken
  Under vecka 38 börjar vi bygga nästa etapp av rosenträdgården i Skansparken.
  Läs mer

 • Utbyggnad av infrastruktur i Trekanten
  Just nu pågår byggnationen av gatorna och tillhörande ledningar i Harby 1:81 Etapp 1, Trekanten och kommer att göra det fram till våren 2022, detta för att möjliggöra bostadsbyggnation.
  Läs mer

 • Framtidens Norra Långgatan
  Just nu pågår projektet Framtidens Norra Långgatan. Gatan ska byggas om med ny beläggning, möblering och belysning.
  Läs mer

 • Vi täcker östra deponikullen i Tegelviken
  Den tidigare deponikullen i Tegelviken kommer med start hösten 2019 att täckas.
  Läs mer
Publicerad: 13 maj 2022