RSS - Pågående arbeten


 • Kartbild på bron över E22 på norra vägen. Mellan Snurrom och Lindsdal.
  Uppskjutet - Underhåll av bron över E22 mellan Snurrom och Lindsdal
  Det planerade underhållet av bron över E22 på Norra vägen/Lindsdalsvägen, som skulle påbörjats 10 april, skjuts nu upp till efter semestern.
  Läs mer

 • Bild som visar arbetsområdet kring tunneln vid Stenmursvägen samt hur gång-/cykeltrafiken omleds.
  Arbete kring tunneln vid Stenmursvägen i Smedby
  Vi förstärker kantstödet vid Stenmursvägen i Smedby.
  Läs mer

 • Arbeten i Skansparken
  Nu påbörjar vi byggnation av etapp 3 av Rosenträdgården. I ett första steg röjer vi bort vegetation runt dammen.
  Läs mer

 • Upprustning av Bastion Johannes Rex
  Läs mer

 • Vi bygger naturrum vid Björnökärr

  Genom att göra området vid Björnökärr mer tillgängligt och användarvänligt skapar vi ett naturrum med plats för lärande och upptäckande.

  Läs mer

 • Enkel skiss över planerad ombyggnation
  Ombyggnation av infrastruktur Krooks väg och Ebbetorpsvägen, Smedby
  Kalmar kommun förbättrar Krooks väg inklusive busshållplatsen och anlägger ny gång-och cykelbana längs både Krooks väg och Ebbetorpsvägen.
  Läs mer


 • Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen
  Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.
  Läs mer

 • Kartbild över avstängda parkeringsplatser i cellgraven.
  Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd
  Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.
  Läs mer

 • Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur
  Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2025.
  Läs mer

 • Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken
  Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.
  Läs mer
Publicerad: 13 maj 2022