Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  20 september 2021 - 14 juni 2024

  Nya ledningar och ny vägbelysning norr om Tallhagsskolan i Getingen

  Under 2021-2024 pågår arbete i området Getingen

 • PÅGÅENDE ARBETE
  11 november 2021 - 31 december 2026

  Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken

  Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  22 november 2021 - 31 maj 2024

  Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur

  Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2024.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  27 januari 2023 - 31 december 2025

  Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd

  Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  24 april 2023 - 12 april 2024

  Vi gräver för nya ledningar i Stensberg

  Under 2023 pågår arbete i området Stensberg. Postmästaregatan, Heijocksgatan, Rudedammsgatan med flera berörs.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  01 maj 2023 - 31 december 2023

  Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen

  Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  01 juni 2023 - 01 juni 2024

  Gatuarbeten Djurängsvägen: Skördarevägen - Kungsgårdsvägen

  Ombyggnation av Djurängsvägen pågår. Gång- och cykelvägen byggs på västra sidan förbi det nya bostadsområdet och busk- och trädplanteringen anläggs längs gång-...

 • PÅGÅENDE ARBETE
  01 juni 2023 - 31 maj 2024

  Flygstaden fortsätter att utvecklas med fler verksamhetstomter

  Kalmar fortsätter att växa och ser till att flera verksamheter kan expandera eller flytta till Kalmar.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  09 juni 2023 - 31 december 2023

  Jakobsberg etapp 3

  Under den tredje och sista etappen ska en lokalgata på cirka 290 meter och ledningar förlängas. Gatan och ledningar ska ansluta mot Stenmursvägen där ledningar...

 • PÅGÅENDE ARBETE
  01 september 2023 - 31 december 2026

  Ölandskajen renoveras

  I september påbörjades arbetet med att anlägga en ny kaj. Projektet ska öka attraktionskraften i området, skapa en bättre koppling mellan stationen, universitet...

 • PÅGÅENDE ARBETE
  18 september 2023 - 31 januari 2024

  Renovering av dammen i Kalmar stadspark

  Det vi gör är att lägga en dammduk i dammens botten eftersom dammen läcker. Slänterna kommer få nya planteringar med växter som blommar i blått. Belysningen som...

 • PÅGÅENDE ARBETE
  06 november 2023 - 29 december 2023

  Grävarbete i Värsnäs

  Sträckan på motionsspåret mellan Värsnäsgården och badplatsens toalett kommer att stängas av från och med 6 november.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  05 februari 2024 - 25 februari 2024

  Avverkning av skog

    Under vecka 6-8 kommer vi att avverka skog i flera områden.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  26 februari 2024 - 30 maj 2024

  Installation av pollare på Kvarnholmen

  Under 2023 installerades fordonshinder, så kallade pollare, på flera platser på Kvarnholmen. Nu är det dags att göra den sista installationen i denna etapp av a...

 • PÅGÅENDE ARBETE
  26 februari 2024 - 05 april 2024

  Renovering av Klapphusbron

  Vi renoverar Klapphusbron.

Senast uppdaterad: 2 september 2019
Publicerad: 29 augusti 2019