Pågående arbete och driftstörningar

Pågående Arbeten

Driftstörningar

  • DRIFTSTÖRNING
    12 november 2021 - 13 november 2021

    Trafikpåverkan under Rikshemvärnstinget

    I samband med Rikshemvärnstinget 13-14 november kommer del av parkeringen vid Elevatorkajen att stängas av samt Skeppsbrogatan stängas av för trafik.