Pågående arbete och driftstörningar

Vi har delat in Kalmar i fyra områden för att bättre samla informationen:

Innerstaden (Gamla stan, Kalmarsundsparken, Stensö, Oxhagen, Malmen, Ängö, Varvsholmen, Tegelviken, Sandås, Kvarnholmen och Tjärhovet)

Norra staden (Snurrom, Vimpeltorpet, Östra Vimpeltorpet, Berga, Norrliden, Djurängen och Funkabo)

Södra staden (Rinkabyholm, Dunö, Boholmarna)

Västra staden (Smedby, Kläckeberga, Flygstaden, Hansa City och Hagbygärde)

Lindsdal,Norra staden
Pågående arbete
26 augusti 2024 - 31 oktober 2024
Uppskjutet - Underhåll av bron över E22 mellan Snurrom och Lindsdal

Det planerade underhållet av bron över E22 på Norra vägen/Lindsdalsvägen, som skulle påbörjats 10 april, skjuts nu upp till efter semestern.

Hela Kalmar
Pågående arbete
05 augusti 2024 - 20 september 2024
Arbete kring tunneln vid Stenmursvägen i Smedby

Vi förstärker kantstödet vid Stenmursvägen i Smedby.

Innerstaden
Pågående arbete
08 juli 2024 - 14 juli 2024
Arbeten i Skansparken

Nu påbörjar vi byggnation av etapp 3 av Rosenträdgården. I ett första steg röjer vi bort vegetation runt dammen.

Hela Kalmar
Pågående arbete
24 juni 2024 - 13 september 2024
Upprustning av Bastion Johannes Rex

Hela Kalmar
Pågående arbete
01 maj 2024 - 01 november 2024
Vi bygger naturrum vid Björnökärr

Genom att göra området vid Björnökärr mer tillgängligt och användarvänligt skapar vi ett naturrum med plats för lärande och upptäckande.

Hela Kalmar
Pågående arbete
01 april 2024 - 31 oktober 2024
Ombyggnation av infrastruktur Krooks väg och Ebbetorpsvägen, Smedby

Kalmar kommun förbättrar Krooks väg inklusive busshållplatsen och anlägger ny gång-och cykelbana längs både Krooks väg och Ebbetorpsvägen.

Innerstaden
Pågående arbete
01 januari 2024 - 31 december 2025
Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen

Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.

Innerstaden
Pågående arbete
27 januari 2023 - 31 december 2025
Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd

Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.

Innerstaden
Pågående arbete
22 november 2021 - 30 juni 2025
Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur

Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2025.

Innerstaden
Pågående arbete
11 november 2021 - 31 december 2026
Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken

Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.

Pågående Arbeten

Driftstörningar